RPGamers Network Forums  

Go Back   RPGamers Network Forums > 1337

Conversation Between 1337 and medialex
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. medialex
  06-20-2016 09:54 AM
  medialex
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tm đo tạo kế ton dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn luật dịch vụ kế ton hi chp lưu truyền tới nay, tại nghn năm trăm năm trước đy, trn đại lục c hai cửu tinh cường giả, trn ba trăm người, m hiện tại ton bộ cc quốc gia Khung V đại lục, cửu tinh cường giả c gia tăng thm nhưng chỉ cn hơn một trăm người, ci chnh lệch ny thật sự rất lớn, nếu tiếp tục qua một nghn năm nữa, sợ rằng số lượng cường giả cn c thể so với hiện tại cng t hơn, ai !"
  "Cửu tinh cường giả, như lo sư vậy, cn cường giả ngoi tinh vực chứ?" Dịch Vn suy nghĩ một cht, lại hỏi.
  "Lc đ số lượng tinh vực cường giả, cn lại sch cổ truyền xuống cũng khng c ghi chp lại, bất qu

All times are GMT -5. The time now is 03:12 AM.
Copyright © 1996-2014 RPGamers Network

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.