RPGamers Network Forums  

Go Back   RPGamers Network Forums > canthinkofausername

Conversation Between canthinkofausername and medialex
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. medialex
  06-20-2016 10:52 AM
  medialex
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ến cực hạn, tất cả đều thi triển trên người Cầu Cầu, ma pháp cùng với đấu khí phối hợp cho nhau, như là cùng với ma thú cao giai ở Lạc Nhật sơn mạch chiến đấu không khác biệt mấy, nếu nói khác biệt chỉ là duy nhất ở chỗ, hắn không có lấy ma binh ra mà thôi.
  Cái phương pháp tu luyện này, quả nhiên là lập tức chỉ ra ưu khuyết điểm Cầu Cầu.
  Mặc kệ ma pháp của hắn có bao nhiêu dày đặc, công kích có bao nhiêu mănh liệt, Cầu Cầu vẫn như cũ toàn bộ không có ảnh hưởng ǵ, thậm chí c̣n có thể chuyển hóa hấp thu năng lượng ma pháp của hắn, lại là, một khi dùng tới quyền cước đấu khí va chạm nhau, mặc

All times are GMT -5. The time now is 07:16 AM.
Copyright © 1996-2014 RPGamers Network

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.